Treinen site's :Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

 

 

Deze site is gratis en onbeperkt te bekijken. Er is geen enkele bescherming ingebouwd tegen het kopiëren van foto's en teksten. Maar dat betekent niet dat foto's en teksten zomaar gebruikt mogen worden op andere sites. Ik doe daar niet moeilijk over, maar het moet natuurlijk wel even gevraagd worden.

Bij het verzamelen van informatie en het schrijven van teksten betracht ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Mochten er desondanks fouten of onduidelijkheden zijn, dan hou ik me aanbevolen voor opmerkingen.

Voor gebruik van foto's in commerciële publicaties vraag ik een vergoeding. Ook gelden daarbij altijd de volgende voorwaarden: vermelding van mijn naam en een gratis presentexemplaar. Bij geconstateerd ongevraagd gebruik wordt minimaal 50 euro per foto in rekening gebracht. Overigens blijven alle rechten te allen tijde bij mij berusten.

Ik krijg regelmatig foto's en ander materiaal toegezonden. Tenzij anders aangegeven, ga ik ervan uit dat ik dit materiaal kan gebruiken en dat de rechten op dit materiaal berusten bij degene die het inzendt. In geval van twijfel probeer ik dit laatste te controleren. Mocht ik onverhoopt toch rechten van anderen schenden, dan hoor ik dat graag, zodat ik het betreffende materiaal kan verwijderen dan wel alsnog voor de juiste bronvermelding kan zorgen.

Ik neem geen verantwoordelijkheid op mij voor de gevolgen van onjuiste informatie op deze site, in het bijzonder niet als het gaat om aankondigingen van ritten en evenementen.

Copyright © Bas Smits. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van teksten van deze website onder de bepalingen van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation.

Disclaimer overgenomen van www.nicospilt.com (met nadrukkelijke toestemming) en daarna aangepast door mijzelf (dank Nico!).